- 3a)Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet.
Det oppstår ofte etiske utforinger i regnskapsarbeidet. Selv om en bedrift er omgitt av lover og regler og plikter seg til å innrette dem er det fortsatt en etisk side som spiller inn. Etikk handler først og fremst om verdier, holdninger og forventinger som forteller oss hva som er rett og galt. Lovverket gir oss en konkret mening om hva som er rett og galt. Selv om vi har etikken og lovverken med oss vil det nødvendigvis ikke gi oss et fasitsvar på hva vi bør gjøre. Regnskapsførere havner fort i denne situasjonen og må selv ta ansvar for det han/hun velger å gjøre. Et eksempel er at en revisor i en bedrift oppdager du at en god venn bokfører feriereiser som firmareiser. Siden du velger å tie istedenfor å varsle står du ovenfor et etisk dilemma. Du velger vennskapet, som du håper skal utvikle seg til noe mer, framfor å varsle myndighetene.

Innen for etiske dilemmaer innenfor regnskapsarbeidet finner vi mye svart arbeid. Svart arbeid er moralsk forkastelig fordi det skyver større byrder over dem som oppgir all sin inntekt. Det er også rimelig å tenke at de som betaler skatt opplever skattesnyteri som uakseptabelt.

Det finnes mange gråsoner innenfor næringslivet der man ofte kommer i en situasjon hvor man må ta et valg. Etikk vil ikke nødvendigvis alltid virke logisk. En regnskapsfører står alltid ovenfor frihet og ansvar. De kan med andre ord handle etter hvordan de tror andre forventer av dem. Vi kan gjøre valg fordi hensikten er god. Vi kan også valg fordi vi har tenkt gjennom konsekvensene for andre enn oss selv. Alt dette bør være i samsvar med god regnskapsskikk. Dette innebærer ; orden og klarhet, pålitelighet og forsiktighet, oversiktlighet og fullstendighet.

Hvis en regnskapsfører kan henvise til feil ved regnskapet på ett eller flere punkter vil troverdigheten til regnskapet svekkes automatisk. Dette kan være bevisst manipulerende av regnskapsdata for å dekke over underslag eller andre ulovligheter.

Eksempler på triksing med regnskaper:
- Pengeoverføring til andre enn registrert
- Fiktive bilag som blåser opp salget
- Fiktive bilag som øker kostnadene
- Unndragelse av merverdiavgift
- Inntekt som ikke er registrert
- Privat forbruk blir kostnader

- Det stilles et krav til ledere og medarbeidere om at de bør være bevisste på lovverket og de etiske standardene. Den etiske standarden uttrykker hva som er redelig og akseptable handlinger i næringslivet. Dette blir respektert på høy grad grunnet til at myndighetene fort kan gi strengere lover dersom grove overtram blir vanlig. Dette er med på å opprettholde en akseptabel handlingsmoral i regnskapsarbeidet. Dette gleder ikke bare generelt næringslivet men også andre organisasjoner og massemedier som har en stor handlingsmoral ovenfor myndighetene.