Her kan man legge inn ord som er spesielt vanskelige, og en definisjon som forklarer det. Når man f. eks. benytter seg av et fremmedord eller et annet begrep som kan oppfattes som vanskelig, kan man opprette en side her, og deretter linke til denne fra artikkelen i hovedmålet. Eksempel kommer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A


Arbeider
Enhver som mot verderlag utfører arbeid i en annens tjeneste

Arbeidsavtale
Et skriftelig formular med et lovpålagt minimumsinnhold der arbeidsgiveren og arbeidstakeren har erkjent gjensidige rettigheter og plikter.

Arbeidsgiver
Enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste

Arbeidsgiveravgift
Avgift som arbeidsgiver betaler til Folketrygden og som beregnes av brutto lønn.

Arbeidskapital
Omløpsmidler minu kortsiktig gjeld eller langsiktig kapital minus anlegssmidler.

B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P

Permittering
Midlertig oppsigelse.

Q


RRevisjon
Kontroll av at et regnskap er riktig ført i samsvar med lover og regler og god revisjonsskikk.

Revisor
Regnskapskontrollør.

S


Sertifisering

En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern vurdering, opplæring eller vurdering.

T


U


V


W


X


Y


Z


Æ


Ø


Å
Linker


Sertifisering:
http://no.wikipedia.org/wiki/Sertifisering