Recent Changes

Wednesday, May 13

 1. page 2) krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring edited ... - Kurs Kilde:http://www.narf.no/ Krav 3b) Krav til autorisasjon Det stilles krav til: …
  ...
  - Kurs
  Kilde:http://www.narf.no/
  Krav3b) Krav til autorisasjon
  Det stilles krav til:
  · Utdanning
  ...
  Du bør ha Bachelor i økonomi og administrasjon med til sammen 180 studiepoeng. Disse studiepoengene skal være fordelt på en bestemt måte; 90 for obligatoriske emner, 60 for finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære i tillegg til 30 for økonomiske administrative emner utover det som er nevnt. Utdanning i utlandet stiller på lik linje som utdanning i Norge, men eksamen i skatte- og avgiftsrett og rettslære må være avlagt i Norge.
  Erfaring
  ...
  og bokføringsloven.
  Vandel og økonomisk vederheftighet
  En regnskapsfører må ha tillitt og være pålitelig og redelig i sin framferd. Han må også være solid økonomisk, og ha dokumentert hederlig vandel.
  Bosted og kontorsted
  ...
  i Norge.
  Advokatfirmaer

  Advokatfirmaer
  kan autorisere
  ...
  daglig leder.
  Kilder: http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=17513
  (view changes)
  12:45 am
 2. page 1) Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet edited - 1.1)Etiske 3a)Etiske dilemmaer og Det oppstår ofte etiske utforinger i regnskapsarbeidet. …

  - 1.1)Etiske3a)Etiske dilemmaer og
  Det oppstår ofte etiske utforinger i regnskapsarbeidet. Selv om en bedrift er omgitt av lover og regler og plikter seg til å innrette dem er det fortsatt en etisk side som spiller inn. Etikk handler først og fremst om verdier, holdninger og forventinger som forteller oss hva som er rett og galt. Lovverket gir oss en konkret mening om hva som er rett og galt. Selv om vi har etikken og lovverken med oss vil det nødvendigvis ikke gi oss et fasitsvar på hva vi bør gjøre. Regnskapsførere havner fort i denne situasjonen og må selv ta ansvar for det han/hun velger å gjøre. Et eksempel er at en revisor i en bedrift oppdager du at en god venn bokfører feriereiser som firmareiser. Siden du velger å tie istedenfor å varsle står du ovenfor et etisk dilemma. Du velger vennskapet, som du håper skal utvikle seg til noe mer, framfor å varsle myndighetene.
  Innen for etiske dilemmaer innenfor regnskapsarbeidet finner vi mye svart arbeid. Svart arbeid er moralsk forkastelig fordi det skyver større byrder over dem som oppgir all sin inntekt. Det er også rimelig å tenke at de som betaler skatt opplever skattesnyteri som uakseptabelt.
  (view changes)
  12:45 am

Tuesday, May 12

 1. page 1) Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet edited 1.1)Etiske - 1.1)Etiske dilemmaer og ... varsle myndighetene. Innen for etiske dilemmaer…
  1.1)Etiske
  - 1.1)Etiske
  dilemmaer og
  ...
  varsle myndighetene.
  Innen for etiske dilemmaer innenfor regnskapsarbeidet finner vi mye svart arbeid. Svart arbeid er moralsk forkastelig fordi det skyver større byrder over dem som oppgir all sin inntekt. Det er også rimelig å tenke at de som betaler skatt opplever skattesnyteri som uakseptabelt.
  Det finnes mange gråsoner innenfor næringslivet der man ofte kommer i en situasjon hvor man må ta et valg. Etikk vil ikke nødvendigvis alltid virke logisk. En regnskapsfører står alltid ovenfor frihet og ansvar. De kan med andre ord handle etter hvordan de tror andre forventer av dem. Vi kan gjøre valg fordi hensikten er god. Vi kan også valg fordi vi har tenkt gjennom konsekvensene for andre enn oss selv. Alt dette bør være i samsvar med god regnskapsskikk. Dette innebærer ; orden og klarhet, pålitelighet og forsiktighet, oversiktlighet og fullstendighet.
  (view changes)
  2:19 pm
 2. page 1) Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet edited 1.1)Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet. Det oppstår ofte etiske utforinger i re…
  1.1)Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet.
  Det oppstår ofte etiske utforinger i regnskapsarbeidet. Selv om en bedrift er omgitt av lover og regler og plikter seg til å innrette dem er det fortsatt en etisk side som spiller inn. Etikk handler først og fremst om verdier, holdninger og forventinger som forteller oss hva som er rett og galt. Lovverket gir oss en konkret mening om hva som er rett og galt. Selv om vi har etikken og lovverken med oss vil det nødvendigvis ikke gi oss et fasitsvar på hva vi bør gjøre. Regnskapsførere havner fort i denne situasjonen og må selv ta ansvar for det han/hun velger å gjøre. Et eksempel er at en revisor i en bedrift oppdager du at en god venn bokfører feriereiser som firmareiser. Siden du velger å tie istedenfor å varsle står du ovenfor et etisk dilemma. Du velger vennskapet, som du håper skal utvikle seg til noe mer, framfor å varsle myndighetene.
  Innen for etiske dilemmaer innenfor regnskapsarbeidet finner vi mye svart arbeid. Svart arbeid er moralsk forkastelig fordi det skyver større byrder over dem som oppgir all sin inntekt. Det er også rimelig å tenke at de som betaler skatt opplever skattesnyteri som uakseptabelt.
  Det finnes mange gråsoner innenfor næringslivet der man ofte kommer i en situasjon hvor man må ta et valg. Etikk vil ikke nødvendigvis alltid virke logisk. En regnskapsfører står alltid ovenfor frihet og ansvar. De kan med andre ord handle etter hvordan de tror andre forventer av dem. Vi kan gjøre valg fordi hensikten er god. Vi kan også valg fordi vi har tenkt gjennom konsekvensene for andre enn oss selv. Alt dette bør være i samsvar med god regnskapsskikk. Dette innebærer ; orden og klarhet, pålitelighet og forsiktighet, oversiktlighet og fullstendighet.
  Hvis en regnskapsfører kan henvise til feil ved regnskapet på ett eller flere punkter vil troverdigheten til regnskapet svekkes automatisk. Dette kan være bevisst manipulerende av regnskapsdata for å dekke over underslag eller andre ulovligheter.
  Eksempler på triksing med regnskaper:
  - Pengeoverføring til andre enn registrert
  - Fiktive bilag som blåser opp salget
  - Fiktive bilag som øker kostnadene
  - Unndragelse av merverdiavgift
  - Inntekt som ikke er registrert
  - Privat forbruk blir kostnader
  - Det stilles et krav til ledere og medarbeidere om at de bør være bevisste på lovverket og de etiske standardene. Den etiske standarden uttrykker hva som er redelig og akseptable handlinger i næringslivet. Dette blir respektert på høy grad grunnet til at myndighetene fort kan gi strengere lover dersom grove overtram blir vanlig. Dette er med på å opprettholde en akseptabel handlingsmoral i regnskapsarbeidet. Dette gleder ikke bare generelt næringslivet men også andre organisasjoner og massemedier som har en stor handlingsmoral ovenfor myndighetene.

  (view changes)
  2:18 pm
 3. page 1) Etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet edited 1.1 Etiske dilemmaer i regnskapsarbeidet 1.1.1 Etiske utfordringer i regnskapsarbeidet Bedrift…

  1.1 Etiske dilemmaer i regnskapsarbeidet
  1.1.1 Etiske utfordringer i regnskapsarbeidet
  Bedrifter er omgitt av lovregler og må forholde seg til et omfattende regelverk. Men selv om bedrifter må innrette seg etter Norges lov, har respekten for lov og rett også en etisk side. Noen mener at fraværet av en etisk standard kan undergrave respekten for lovverket.
  De etiske spørsmålene handler om verdier, holdninger og forventninger, i tillegg sier de noe om hva som er rett og galt. Likevel er det ikke alltid et fasitsvar og man må ta egne valg. Når man må ta egne valg står man ofte overfor et etisk dilemma.
  Eksempel:
  Som revisor i en bedrift oppdager du at en god venn bokfører feriereiser som firmareiser. Siden du velger å tie, istedenfor å varsle, står du overfor et etisk dilemma. Du velger vennskapet, som du håper skal utvikle seg til noe mer, framfor å varsle myndighetene.
  Svart arbeid er moralsk forkastelig fordi det gjør det dyrere for de som er ærlige og oppgir all inntekt. Det er rett og rimelig at de som betaler skatt, finner skattesnyteri uakseptabelt.
  Etikk er ikke alltid opplagt. Daglig må en regnskapsfører utøve skjønn, noe som innbærer ansvar, men også frihet. God regnskapsskikk er å praktisere orden og klarhet, være pålitelig og forsiktig samt å ha oversikt og et fullstendig regnskap.
  Hvis man avdekker mangler, med tanke på den ovennevnte setning, vil troverdigheten til regnskapsfører og det aktuelle regnskapet være betydelig svekket. F. eks. kan en regnskapsfører bevisst trikse med tallene for å dekke over underslag eller annen kriminell virksomhet. Eksempler på dette er å overføre penger til andre enn man registrerer, at man lar være å registrere inntekt eller fører privat forbruk som kostnader.

  (view changes)
  2:17 pm
 4. page 2) krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring edited ... - Kurs Kilde:http://www.narf.no/ Krav til autorisasjon som regnskapsfører: Det stilles kra…
  ...
  - Kurs
  Kilde:http://www.narf.no/
  Krav til autorisasjon som regnskapsfører:
  Det stilles krav til:
  · Utdanning
  · Relevant arbeidserfaring
  · Vandel og økonomisk vederheftighet
  · Bosted og kontorsted
  Utdanning
  Du bør ha Bachelor i økonomi og administrasjon med til sammen 180 studiepoeng. Disse studiepoengene skal være fordelt på en bestemt måte; 90 for obligatoriske emner, 60 for finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære i tillegg til 30 for økonomiske administrative emner utover det som er nevnt. Utdanning i utlandet stiller på lik linje som utdanning i Norge, men eksamen i skatte- og avgiftsrett og rettslære må være avlagt i Norge.
  Erfaring
  Du skal ha hatt 2 års relevant erfaring innen regnskapspraksis de siste 5 årene. Unntak kan forekomme, men dette må godkjennes av kredittilsynet. Praksisen skal omfatte regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringsloven.
  Vandel og økonomisk vederheftighet
  En regnskapsfører må ha tillitt og være pålitelig og redelig i sin framferd. Han må også være solid økonomisk, og ha dokumentert hederlig vandel.
  Bosted og kontorsted
  Må være bosatt i en EØS-stat, og ha fast kontorsted i Norge.
  Advokatfirmaer kan autorisere seg som regnskapsførerselskap uten å oppfylle kravet til å ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder.
  Kilder: http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=17513

  (view changes)
  1:50 pm
 5. msg Krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring - Gruppe 5 message posted Krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring - Gruppe 5 Det stilles krav til: • Utdanning • Relevant arbeidserfaring • Vandel og økonomisk vede…
  Krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring - Gruppe 5
  Det stilles krav til:
  • Utdanning
  • Relevant arbeidserfaring
  • Vandel og økonomisk vederheftighet
  • Bosted og kontorsted
  Utdanning:
  Du bør ha Bachelor i økonomi og administrasjon med til sammen 180 studiepoeng. Disse studiepoengene skal være fordelt på en bestemt måte; 90 for obligatoriske emner, 60 for finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære i tillegg til 30 for økonomiske administrative emner utover det som er nevnt. Utdanning i utlandet stiller på lik linje som utdanning i Norge, men eksamen i skatte- og avgiftsrett og rettslære må være avlagt i Norge.
  Erfaring:
  Du skal ha hatt 2 års relevant erfaring innen regnskapspraksis de siste 5 årene. Unntak kan forekomme, men dette må godkjennes av kredittilsynet. Praksisen skal omfatte regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringsloven.
  Vandel og økonomisk vederheftighet:
  En regnskapsfører må ha tillitt og være pålitelig og redelig i sin framferd. Han må også være solid økonomisk, og ha dokumentert hederlig vandel.
  Bosted og kontorsted:
  Må være bosatt i en EØS-stat, og ha fast kontorsted i Norge.
  Advokatfirmaer kan autorisere seg som regnskapsførerselskap uten å oppfylle kravet til å ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder.

  Kilder:
  http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=17513
  1:43 pm
 6. page 6) Ord - og begrepsforklaringer edited ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A Arbeider Enhver som mot verder…
  ...
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
  A
  Arbeider
  Enhver som mot verderlag utfører arbeid i en annens tjeneste
  Arbeidsavtale
  Et skriftelig formular med et lovpålagt minimumsinnhold der arbeidsgiveren og arbeidstakeren har erkjent gjensidige rettigheter og plikter.
  Arbeidsgiver
  Enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste
  Arbeidsgiveravgift
  Avgift som arbeidsgiver betaler til Folketrygden og som beregnes av brutto lønn.
  Arbeidskapital
  Omløpsmidler minu kortsiktig gjeld eller langsiktig kapital minus anlegssmidler.

  B
  C
  ...
  O
  P
  Permittering
  Midlertig oppsigelse.

  Q
  R
  (view changes)
  1:04 pm
 7. 12:34 am

Wednesday, March 25

More